Corona perikelen

Zomaar wat Corona perikelen in onze vereniging:

Het zal dit jaar niet moeilijk zijn wat het meest gebruikte woord in onze samenleving zal zijn, zowel in het normale- als in ons clubverband ,,CORONA”. Daardoor zijn alle wedstrijden door onze overheden en bestuur verboden. Gelukkig mogen we (nog) wel oefenpartijtjes met elkaar spelen, hoewel daar ook allerlei beperkingen aan zitten waar ik verder niet op in wil gaan. Op de maandag en dinsdag is het over het algemeen erg druk, soms zitten we aan het maximum van 24 spelers in het eerste tijdsblok van 13.30 tot 15.00 uur. Maar na twee spelronden gaan er meestal weer enige mensen naar huis zodat in het tweede tijdsblok om 15.00 uur de spelers die voor het tweede tijdsblok kiezen aan de slag kunnen. Zo kan ons clubje toch nog redelijk blijven draaien doch zonder kantine en terras, de toiletten mogen nog wel gebruikt worden. Maar we blijven hopen dat we volgend jaar weer ons oude ritme op kunnen gaan pakken, daarom wordt er ook volop aan de accommodatie verbeterd en vooral voor nu zodat er s’avonds ook voor ons jonger lid nog een oefenmoment gecreëerd is d.m.v. letverlichting op onze banen. Ook is er aandacht besteed aan het rek om de ballenkoffers in te plaatsen en we zijn nog bezig met het verbreden van het terras voor de kantine, hier is wel een strook van de tuin voor ingeleverd. Verder zijn er ook constant leden bezig met het onderhoud van de banen zoals bladvrij houden en het slepen van de banen en dit alles zo veel als mogelijk op 1,5 meter afstand van elkaar. en de wedstrijdleiders proberen alles in goede banen te lijden wat niet altijd even gemakkelijk is, ook daar wordt heel veel aandacht aan besteed.


Drie lichtmasten geplaatst. Lekker oefenen bij lamplicht, heel goed te doen.

Parkeerplaats voor de ballen. Uitbreiding terras in voorbereiding.
__________________________________________________________________________________________________

LICHTPUNTJE
Mogelijk voorzichtige start naar normaal.
Na ruim 14 maanden van stilstaan, voorzichtig weer oefenen met 24 personen, een terugval naar 12 personen en weer terug naar 24 spelers met een gesloten kantine. Gloort er nu een lichtpuntje aan de horizon. Omstreeks 15 mei 2021 mochten de terrassen weer beperkt open dus ook wij gingen er weer voorzichtig mee van start t.b.v. een kopje koffie of thee, maar de kantine moet nog steeds dicht blijven. Ook moet de presentielijst worden ingevuld waar een ieder mee aangeeft dat hij of zij geen onderliggende klachten heeft. Na af en toe nog even een geheugen opfrissing van de 1,5 meter regel in stand houden gaat het eigenlijk best wel goed met de spelers die regelmatig aanwezig zijn. We zien ook weer steeds meer mensen terugkomen die zich al lange tijd (om verschillende redenen) niet durfden te mengen in de oefenspellen. Wij hopen dat we begin juli weer aan de slag mogen met wedstrijden als het even kan maken we er dan ook een leuke openingswedstrijd van en als alles weer geheel normaal is wordt er een feestmiddag gegeven vanuit de vereniging. Onze wedstrijdleiders zijn al weer volop aan het plannen en regelen voor als er weer wedstrijden gespeeld mogen worden. We gaan dan ook weer proberen of we nog een agenda op poten kunnen zetten zodat iedereen weet wat er staat te gebeuren. Nog veel werk aan de winkel dus. Gelukkig hebben we onze gehele accommodatie wel in goede conditie kunnen behouden, de banen liggen er prima bij! Nog steeds mogen er slechts 6 banen gebruikt worden met een maximum van 30 spelers, daar kunnen we voorlopig nog goed mee uit de voeten.

En toen kwam Corona in ons midden.

Looprichting aanduiding bij de ingang.

Er wordt voorlopig gebould vanaf één zijde van de baan en met slechts 2 personen per baan.