High Tea

13 juli 2022, om 13.30 hebben we de oudsten onder ons uitgenodigd voor een High Tea. De gedachte hierachter was om deze leden een fijne rustige middag aan te bieden op onze accommodatie. Dit omdat tijdens corona de contacten op een laag pitje stonden en ook dat zij tijdens een barbecue of een ander evenement in de verdrukking komen. Er kwam vijf van de zeven genodigden opdagen, Wim van Spronsen en Ludy Langerak waren gastheer en gastvrouw, deze mensen waren erg blij met deze aangeboden middag. Corrie Veraart en Toon Thijs hebben zorggedragen voor het opdienen van allerlei lekkere kleine hapjes, deze werden dan ook onder een goed gesprek verorberd. Zo rond half vijf kwamen de taxi’s en de afhaaltroepen weer aangereden om onze oudste leden op te halen, maar zij gingen niet weg voordat zij kenbaar hadden gemaakt dat dit wel voor herhaling vatbaar is. Ik heb ze beloofd hun wensen kenbaar te maken bij de voorzitter en dat ook reeds gedaan en zijn antwoord was dat we deze actie er maar in moeten houden.